Terränggående saxliftar

Produktalternativ

Dieseldriven
Arbetshöjd: 9,92 m
Utrullningsdäck: 1,52 m
Plattformsstorlek: 1,42 x 2,44 m
Kapacitet: 567 kg
Vikt: 3500 kg

För mer information se produktlitteratur.
Dieseldriven
Arbetshöjd: 11,75 m
Utrullningsdäck: 1,52 m
Plattformsstorlek: 1,42 x 2,44 m
Kapacitet: 454 kg
Vikt: 3781 kg

För mer information se produktlitteratur.
Elektrisk
Arbetshöjd: 11,75 m
Utrullningsdäck: 1,52 m
Plattformsstorlek: 1,42 x 2,44 m
Kapacitet: 454 kg
Vikt: 3844 kg

För mer information se produktlitteratur.
Dieseldriven
Arbetshöjd: 11,45 m
Utrullningsdäck: 1,22 m x 2
Plattformsstorlek: 1,70 x 5,70 m
Kapacitet: 908 kg
Vikt: 5684 kg

För mer information se produktlitteratur.
Dieseldriven
Arbetshöjd: 14,50 m
Utrullningsdäck: 1,22 m x 2
Plattformsstorlek: 1,70 x 5,70 m
Kapacitet: 681 kg
Vikt: 6173 kg

För mer information se produktlitteratur.
Dieseldriven
Arbetshöjd: 14,50 m
Utrullningsdäck: 1,53 m x 2
Plattformsstorlek: 1,88 x 7,21 m
Kapacitet: 681 kg
Vikt: 6715 kg

För mer information se produktlitteratur.
Dieseldriven
Arbetshöjd: 17,24 m
Utrullningsdäck: 1,53 m x 2
Plattformsstorlek: 1,88 x 7,21 m
Kapacitet: 681 kg
Vikt: 7407 kg

För mer information se produktlitteratur.
Produktlitteratur
SJ6826/32 RTSJ6832 RTESJ8831/41 RTSJ9241/50 RT