Service

En av grundpelarna i vår verksamhet är service och reparationer av truckar. Att snabbt vara på plats och lösa problemet är av högsta vikt för oss.Med erfarna och kompetenta servicetekniker minskar vi riskerna för att er truck blir stillastående, så att ni kan koncentrera er på er kärnverksamhet.

Tjänster

Vid ett gaffeltest kontrolleras om det finns några ytsprickor på gafflarna, likaså gaffelbladens rakhet och vinkel. Vidare kontrolleras höjdskillnaden på gaffelsatsen och att lägeslåsningen är i gott skick och fungerar tillfredsställande.Även nötning av blad, skänkel och fästklackar undersöks. Vid eventuella avvikelser kan vi alltid erbjuda åtgärd.Arbetsmiljöverket & Arbetsmiljölagen kräver att gaffeltest genomförs minst 1 gång/år.Läs Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 via länken nedan.Vi utför brandskyddskontroll enligt SBF127. Kontroll ska utföras 1 gång/år för: Samtliga Förbränningstruckar ( diesel, gasol, bensin, gas) El truckar (batteridrivna) med lastkapacitet överstigande 1500 kg. Dragtruckar med tjänstevikt över 600 kg. Det är alltid bättre att förhindra ett problem än att lösa ett. Den enkla filosofin är grunden för vår truckservice eftersom vi arbetar för att minska din operationella risk och för att hjälpa dig till en problemfri materialhantering. Förebyggande service är ett effektivt sätt att undvika oplanerade stopp och dyra reparationer.Med denna tjänst reparerar vi och återställer din truck när den går sönder. Detta görs med en väl avvägd insats av arbetstid och delar och genomförs av kompetenta servicetekniker som tar hand om alla truckfabrikat. Målet är att du som kund skall ha en väl fungerande och rullande truck!Säkerhetskontroll innebär att din truck kontrolleras avseende personsäkerhet och funktion en gång per år. För förarlyftande truckar gäller särskilda bestämmelser, med besiktning av ackrediterad, tredje part. Det säkerställer att era truckar alltid klarar kraven som ställs av nationella lagar och andra regelverk.Arbetsmiljöverket AFS 2006:5